Workshop Interne communicatie bij veranderingen voor managers

Veranderen. Wie heeft er vandaag de dag niet mee te maken? De term 'verandermoe' is per slot van rekening niet voor niets bedacht. Toch zijn veranderingen noodzakelijk. Zorg ervoor dat ze ook slagen!

Kennis en inzicht met een doel voor ogen

Van groot belang bij veranderprocessen is het kennen van de achtergrond en weten wat de bedoeling is. Niemand kan aansturen op een verandering waarvan hij de noodzaak zelf niet inziet. Niet alleen de top van het bedrijf. Maar ook het management moet dus inzien waardoor de veranderbehoefte is ingegeven en wat er van hem of haar verwacht wordt om bij te dragen aan het beoogde eindresultaat.

Resultaat

Deze workshop is een interactieve bijeenkomst waarin managers zich bewust worden van hun rol in het veranderproces. Zij krijgen een spiegel voorgehouden om te ontdekken hoe zij zelf in het proces staan en welke invloed dat heeft op de mensen aan wie zij leiding geven. Met praktische communicatietips en het oefenen met praktijksituaties leren zij effectief communiceren tijdens een veranderproces.

Meer informatie

Meer weten over de inhoud, kosten en maatwerkmogelijkheden van deze workshop? Neem dan contact op met Merk in Beeld.

Terug «