Case: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

FileProof, fileaanpak op de korte termijn

In 2006 vroeg toenmalig minister Peijs van Verkeer en Waterstaat nieuwe, frisse ideeën om het fileprobleem op korte termijn aan te pakken. In een korte tijd kwamen er duizenden ideeën binnen van burgers, bedrijven en ambtenaren. Met als resultaat 60 concrete projecten. Voor 15 daarvan was Merk in Beeld communicatieadviseur en woordvoerder.


FileProof

De FileProof projecten hebben een grote maatschappelijke impact. Niet in de laatste plaats omdat er nieuwe (verkeers)maatregelen en overlast door wegwerkzaamheden mee gepaard gaan. Het tijdig en juist informeren van het grote publiek, waaronder de weggebruikers, was van groot belang voor de publieke opinie en daarmee het slagen van de projecten.

Renate Leyten: “Bij de communicatie over de projecten gericht op filevermindering werd zo concreet mogelijk weergegeven wat er zou veranderen op de weg en wat de betreffende maatregel inhield. Onder meer met films, animaties en live demonstraties werd dit gerealiseerd.”

Positieve pers

Het programma en de afzonderlijke projecten zijn regelmatig uitgebreid in de pers geweest: op landelijke en regionale televisie, radio, landelijke en regionale dagbladen en vakbladen. Renate Leyten heeft voor zo’rsquo;n 15 projecten de woordvoering gedaan, waarbij zij veelvuldig contact had met de landelijke dagbladen, live interviews gaf op de radio (bijv. BNR Nieuwsradio) en in nieuwsuitzendingen op televisie. Het behaalde einddoel van het programma: een vermindering van de files met ca. 3% is door een grote groep gehoord en gezien. Daarnaast blijkt uit evaluaties dat de pers vooral positief schreef over de projecten (slechts 2% was kritisch). Dit ondanks het gevoelige onderwerp dat vaak negatief in de pers staat.

Renate aan de slag als woordvoerder voor het project Doseren Sluipverkeer (Hart van Nederland, november 2008):

Meer informatie over FileProof vindt u in dit artikel van Trouw (augustus 2008).

Terug «