Case: Allianz Inkomensverzekeringen

Van identiteit naar beleving

Allianz Inkomensverzekeringen is het nieuwste bedrijfsonderdeel binnen de grote verzekeraar Allianz. Merk in Beeld werd gevraagd een strategie op te stellen en uit te voeren voor het in de markt zetten van dit nieuwe onderdeel.

Van identiteit naar beleving

Renate Leyten: “We zijn gestart met het formuleren van een identiteit: er zijn in Nederland veel aanbieders van inkomensverzekeringen, dus het is belangrijk om vragen te beantwoorden als: wie is Allianz Inkomensverzekeringen en waarom is zij anders dan de anderen.” De interne waarden die hieruit voort kwamen, hebben vervolgens de basis gevormd voor de communicatie naar de medewerkers. Zij moeten die identiteit immers tot leven brengen in hun contacten met de klant.

Daarna zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld zoals de internetpagina, brochures en een boek over de visie op de inkomensmarkt. Tevens heeft Merk in Beeld een persstrategie opgesteld en contact onderhouden met de financiële pers. Dit heeft ertoe geleid dat Allianz Inkomensverzekeringen nog voor de officiële introductie op veel persaandacht kon rekenen. Ook de introductiebijeenkomst had een hoog aantal bezoekers en gerenommeerde sprekers.

Een van de artikelen over de introductie van Allianz Inkomensverzekeringen in de vakpers (Verzekeringsblad, juni 2006).

Terug «